HUNTER GSP 9700

JEDINEČNÉ DIAGNOSTICKÉ ZARIADENIE – Nr.1 VO SVETE DIAGNOSTICKÝCH VYVAŽOVAČIEK !

Road Force Measurement ® – zariadenie simuluje jazdnú skúšku pomocou valca pritlačovaného ku kolesu silou 635 kg. V priebehu testovacej rotácie meria radiálne a axiálne sily vyvodené kolesom pod zaťažením.
Zariadenie identifikuje vibrácie spôsobené zmenou radiálnej sily až do tretej harmonickej. Nerovnomernost radiálnej sily môže byť spôsobená:
 • nehomogenitou pneumatiky
 • hádzavosťou pneumatiky a/alebo ráfiku
 • nepresným usadením pneumatiky na ráfik
 • chybným uchytením kolesa na vyvažovačku
Nevyvážená hmota kolesa predstavuje len časť problému s vibráciami. Daľším zdrojom možných vibrácií môže byť hádzavosť ráfika/pneumatiky a taktiež nehomogenita pneumatiky. Tá je spôsobená nerovnomernosťami v tuhosti behúňa a bokov pneumatiky. Tieto veličiny bolo doteraz možné merať len vo výrobných závodoch na zariadeniach pre servisnú úroveň nedostupných.

Postup diagnostiky na GSP 9700:

 • kontrola správneho nahustenia pneumatiky pomocou automatickej kontrolnej funkcie (vyrovná tlak na vopred nastavenú hodnotu)
 • zmeranie síl v kolese pomocou Road Force Measurement ®
 • zmeranie hádzavosti ráfiku – pomocou multifunkčných ramien Dataset ® sa zmeria radiálna a axiálna hádzavosť ráfika (obr. 4, 5), tú je možné zmerať na samotnom disku, alebo na disku s namontovanou pneumatikou
 • GSP 9700 vypočíta podiel ráfika a pneumatiky na vibráciach a navrhne obsluhe okamžité riešenie
 • po odstránení problému nasleduje optimálne vyváženie

Riešenia problému môžu byť v podstate tri:

 • Force Matching ® – kompenzácia miesta nehomogenity pneumatiky miestom hádzavosti ráfiku pootočením pneumatiky voči ráfiku – pozor, to nie je to isté čo kompenzácia nevyvážených hmôt! Takto možno eliminovať vibrácie iba v prvej harmonicky.  GSP 9700 vypočíta o koľko sa silový účinok zmenší ešte pred použitím tohto riešenia
 • výmena pneumatiky alebo ráfiku
 • pokiaľ sa ráfik s pneumatikou nedá vykompenzovať do akceptovateľných hodnôt a pneumatika je v rámci výrobcom predpísanej tolerancie, je možné pneumatiku označit a využit neskôr pre iný ráfik

GSP 9700 teda kompletne diagnostikuje všetky možné zdroje vibrácií ešte pred montážou kolesa na vozidlo. A pokiaľ si zákazník napriek tomu sťažuje na vibrácie prejavujúce sa pri jazde, máte istotu, že zdrojom vibrácií neie je koleso, ale vlastné vozidlo!

Meranie priečnych síl  StraightTrak ®

Ťah vozidla do strane je jeden z najhoršie riešiteľných problémov. Za predpokladu správneho nastavenia geometrie vozidla je ťah vozidla do strany zpôsobený silami v pneumatikách. Tieto sily nie je možné diagnostikovať pri vyvažovaní kolesa alebo nastavovaní geometrie.

GSP 9700 zmerá bočné sily, ktoré spôsobujú jednotlivé kolesá a navrhne umiestnenie kolies na vozidle tak, aby ťah vozidla do strane bol čo najmenší.

Prvky uľahčujúce a výrazne urýchľujúce vyvažovanie:
Quick-Thread ® – upnutie kolesa urýchľuje protismerná rotácia aktivovaná dvojitým zošlapnutím nožného pedála.
AutoClamp – pneumatické rýchloupínanie (voliteľné príslušenstvo)
Dataset ® – vnútorné a vonkajšie ramená urýchľujú zadanie parametrov kolesa (automaticky meria kolesá do 30“ priemeru), zároveň slúžia pre meranie hádzavosti ráfikov a presne určujú umiestnenie závaží. Nožný multifunkčný pedál potvrzuje parametre kolesa a zároveň blokuje otáčanie kolesa.
AutomaticWeightModeDetection – podľa polohy ramena určujúceho rovinu pre umiestnenie závaží automaticky volí program pre použitý typ závaží.
ServoDrive, ServoStop, ServoPush – patentovaný programovateľný jednosmerný DC systém pohonu umožňuje obsluhe maximálnu kontrolu a najrýchlejšie vyváženie, koleso sa otáča v oboch smeroch s premenlivou rýchlosťou a momentom, automaticky zastavuje koleso v polohe pre umiestnenie prvého závažia a  jemným pootočením automaticky otočí koleso do polohy pre daľšie závažia.
BDC Laser – správne miesto pre umiestnenie závaží na ráfiku označuje laserový lúč.
SplitWeight a SplitSpoke ® – programy pre optimalizáciu veľkosti, umiestenia a rozdelenia závaží za lúče ráfika.
Hammer Head ® – laserový zameriavací systém odstraňuje nepresnosti v umiestnení závažia a rampa zároveň slúži na výborné osvetlenie pracovného prietoru.

Nová technológia vyvažovania SmartWeight ™ Patentovaná technológia SmartWeight redukuje hmotnostť použitých závaží o 34% (bez ohľadu na typ použitých závaží) a redukuje nutnosť kontrolných rotácií. Táto nová technológia kalkukuje korekčné hmoty pomocou zmerania a vyhodnotenia statických a dynamických síl zpôsobujúcich vibrácie (nie nevyvážených hmôt!).
Vďaka modernej konštrukcii zavesenia kolies sú vozidlá viac citlivé na vibrácie spôsobené statickým nevývažkom. Naviac dnešné hliníkové ráfiky vďaka väčšej  šírke vyžadujú väčšie hmoty pre kompenzáciu rovnakého nevývažku než úzke oceľové ráfiky.
Program SmartWeight vyhodnocuje nezávisle statické a dynamické sily, pre obe sily uplatňuje samostatné tolerancie a kalkuluje korekčné hmoty pre elimináciu vibračných síl, okrem nevyvážených hmôt. Program ukladá dáta všetkých vyvážení a zobrazuje kumulatívnu úsporu závaží.

Kombinácia prístroja pre diagnostiku vibrácií s meraním priečnych síl GSP 9700 a 3D zariadenia pre meranie geometrie WA HS401 predstavujú najvyspelejší systém pre servis kolies a podvozkov. Táto kombinácia prináša úsporu času a zvyšuje konkurencieschopnosť servisu.
Kombináciou týchto dvoch zariadení je servis schopný bez kompromisov uspokojiť päť základných kritérií, ktoré zákazník od svojho vozidla požaduje:

 • bezpečné jazdné vlastnosti s maximálnym využitím vlastností vozidla a pneumatík
 • minimálne možné a rovnomerné opotrebovanie pneumatík
 • priamy smer jazdy vozidla
 • komfortnú jazdu bez vibrácií
 • priamu pozíciu volantu pri priamej jazde

TECHNICKÉ PARAMETRE:

 Typ GSP 9700 GSP 9700 AC GSP 9700 ACL
Šírka ráfika [ ” ] 2,5” – 20” 2,5” – 20” 2,5” – 20”
Priemer ráfika [” ] 7,5” – 34” 7,5” – 34” 7,5” – 34”
Max. priemer kolesa [mm] 1016 1016 1016
Max. šírka pneu [mm] 508 508 508
Max. hmotnosť kolesa [kg] 79 79 79
Vyvaž. otáčky variabil. [ot/min.] 0 – 300 0 – 300 0 – 300
Rozlíšenie nevývažku [g] +/- 0,28g +/- 0,28g +/- 0,28g
Presnosť umiestnenia závažia [°] +/- 0,07° +/- 0,07° +/- 0,07°
Príkon [kW] 0,42 0,42 0,42
Napájanie [V/Hz] 230/50 230/50 230/50
OBJEDNACIE ČÍSLO: HUGSP9700 HUGSP9700AC HUGSP9700AC
OBJEDNACIE ČÍSLO: HUGSP9720  štandardné prevedenie GSP 9700 s cestným testom
OBJEDNACIE ČÍSLO: HUGSP9720AC  GSP 9700 s pneumatickým rychloupínaním
OBJEDNACIE ČÍSLO: HUGSP9720ACL    GSP 9700 s pneumatickým rychloupínaním a integrovaným zdvihákom kolies do 80 kg
 
OBJEDNACIE ČÍSLO: HU20-2166-1  Hammerhead – TDC laserový indikátor umiestnenia závaží
OBJEDNACIE ČÍSLO: HU20-2051-1 Stojan (veľký) pre tlačiareň pre GSP 9200/9700
OBJEDNACIE ČÍSLO: HUVAS6230A HUNTER VAS 6230A – TOP Vyvažovačka, SmartWeight!, 7ks kónusov, 17″ LCD, prevedenie VAS
OBJEDNACIE ČÍSLO: HUGSP97BMW HUNTER GSP97 BMW – TOP Vyvažovačka, SmartWeight!, BMW kónusy, 17” LCD, prevedenie BMW

zdroj: peterson-technik.sk